Totalleverandør

av høyteknologiske komponenter

 

I HMR Mikromekanikk blir all produksjon utført av høyt kvalifisert personell som arbeider under mottoet «dyktig engasjert og lojal» Vår varierte erfaring og genuine interesse for faget gir oss både evne og vilje til å fremstille høyteknologiske kvalitetskomponenter tilpasset ulike bruksområder og omgivelser.

HMR Mikromekanikk har alltid kundens behov i fokus - både med hensyn til HMS, kvalitet, funksjon og kostnad. Gjennom et utstrakt samarbeid med kundene, samt en hensiktsmessig produktutvikling, produksjon og logistikk, legger vi grunnlaget for mest mulig enkel og hurtig prosess ved selv den mest komplekse leveranse.

HMR Mikromekanikk streber hele tiden etter å overgå kundens krav og forventninger- først da har vi noe og være stolt av. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre oss- både med hensyn til å endre arbeidsprosesser og kontrollrutiner, samt å oppdatere våre medarbeidere og vår maskinpark.

 

 

Prøv oss på maskinering:

Send forespørsel til ordre.mikromekanikk@hmr.no

 

    

 

 

HMR Mikromekanikk AS er et datterselskap til HMR Group AS. Konsernet er en samarbeidspartner og leverandør til prosess-, energi- og infrastrukturindustrien med komplette leveranser for utvidelse, vedlikehold og fornyelse. Mer informasjon om HMR-konsernet finner du på www.hmr.no.