Vårt verksted:

Dreieavdeling:

HMR Mikromekanikk har 12 stk CNC styrte dreiesentre. Vi kan dreie opp til Ø800mm og lengde 500mm. 3 av maskinene har stangmater. Vi har spesialisert oss på dreiing, opp til Ø250mm, og lengde 400mm.

Klikk på nedtrekksmeny Dreiing under "MASKINPARK" for å se maskinene.

Freseavdeling:

Vi har 8 stk CNC styrte freser/fresesentre.

Vi har maskiner med vandring opp til 3000mm x 850mm x 850mm. Alt fra helt enkel 3-akse fresing til 5-akse simultanfresing. Har også rundbord for 4. akse i de fleste benkene. Her har vi spesialisert oss på opptil 250mmx250mmx250mm.

Klikk på nedtrekksmeny Fresing under "MASKINPARK" for å se maskinene.

Prototypemaskiner

Vi har en CNC fres og en CNC dreiebenk som også kan kjøres manuelt, disse ble installert i 2014. I tillegg har vi  manuelle dreiebenker.

Dette skal gi hurtig leveranser på småserier, og minske heft i produksjon av serier.