HMS og KS

HMR Mikromekanikk har et godt utstyrt og temperert målerom med egen målemaskin:

 

Sammen med et velfungerende og godt tilpasset kvalitetssystem, sertifisert i henhold til ISO 9001 : 2015 og dyktige fagfolk, gjør dette HMR Mikromekanikk i stand til å levere maskinerte komponenter med stabil og høy kvalitet.

Vi har også et godt tilpasset produksjonsystem som håndterer dokumentasjon og sporing av serienummer og materialsertifikat i alle ledd.

Kontroll, vedlikehold og kalibrering av alle maskineringssentre blir utført av eksterne leverandører etter fast rotasjon.

HMS:

Helse og sikkerhet er kjerneverdier i HMR, som vi verdsetter høyt. Vi vil bestrebe oss på å oppfylle lovens intensjon og bokstav.

Vi skal kontinuerlig øke bevisstheten om, og forståelsen for, selskapets HMS- og KS-politikk og dens konsekvenser for alle som arbeider for og på vegne av selskapet.

HMR sitt HMS og KS arbeid er basert på den norske loven om internkontroll i HMS-området, samt etterlevelse av ISO 9001:2015 styringssystem.

 

   

Målemaskin Hexagon, DEA

Måleområde 700 x 1000 x 460 mm

Oppløsning i XYZ - 0,04um

Nøyaktighet:

ISO 10360-2: 1,7 +L/333